Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Nabídka pro školy

 

Služby pro školy :

Ekocentrum nabízí mnoho výukových programů pro MŠ,ZŠ a SŠ, zaměřených na ekologii a ochranu životního prostředí. Programy prohlubují vztah dětí k přírodě a všemu živému okolo nás. Zábavnou formou rozšiřují vědomosti žáků. Kromě klasických výukových programů nabízíme také programy terénní a tvořivé. Vaši žáci si zamilují nevšední přístup našich lektorů.
Pro školy nabízíme také externí výjezdy našich ekopedagogů. Stačí si jen vybrat z nabídky našich programů nebo nám poslat váš individuální požadavek (téma z ŠVP).
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat emailem na ekoc.renata@seznam.cz minimálně 14 dní předem. Těšíme se na vás !!! 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

27. května 2011
Pořádá ekocentrum krajské setkání koordinátorů EVVO. V rámci tohoto setkání proběhne seminář „Využití zážitkové pedagogiky a programů v přírodě pro rozvoj klíčových kompetencí a výuku průřezových témat“ akreditován MŠMT, který pro účastníky pořádáme zdarma. Více informací naleznete v pozvánce

Kurz KLÍČ pro pedagogy ZŠ. Cílem kurzu je přispět k propojení teorie a praxe RVP a ŠVP 

Kurz ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG je ucelený průvodce zážitkovou pedagogikou a přírodní výchovou 

Kurz „Zážitkový pedagog“ je akreditován MŠMT. Obsahuje ucelený přehled znalostí a zkušeností nasbíraných během 6-ti letého studia a 12-ti leté praxe. Je určen volnočasovým i školním pedagogům všech oborů, sociálním pracovníkům, vedoucím oddílů, i zvídavým rodičům. Seminář obsahuje základy zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy. Nabízí kompletní přehled začínajícím a možnost srovnání a utřídění informací pokročilým. Obsahuje vyváženě teorii i praxi. Jeho cílem je poskytnout účastníkům:
• ucelený přehled teorie
• rozsáhlý zásobník několika desítek her, aktivit a technik
• zkušenosti z praxe a modelové situace
• schopnost aplikovat poznatky do své vlastní praxe
• skripta, ke kterým se mohou vrátit při tvoření vlastních projektů 

Další předpokládaný termín: podzim 2015, Ekocentrum Renata

Náplň:

 1. ÚVOD DO ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY
 2. PŘÍPRAVA A VEDENÍ HER/AKTIVIT
 3. TVORBA A MODIFIKACE HER
 4. ZPRACOVÁVÁNÍ ZÁŽITKŮ
 5. VEDENÍ SKUPINY
 6. VEDENÍ TÝMU
 7. DESIGN PROGRAMŮ, DRAMATURGIE
 8. PRAXE: PŘÍPRAVA VLASTNÍHO PROJEKTU
 9. OSOBNOST ZÁŽITKOVÉHO PEDAGOGA

Kurz je investicí do profesního i osobního života. Učení zážitkem není jen metodou. Je i cestou vlastního rozvoje.

Volitelná témata večerních bloků:

• Environmentální výchova – zkušenosti práce na programech z USA
• Expediční výchova – teorie + zkušenosti z osobnostně rozvojových programů v Jižní Africe
• Friluftsliv – skandinávský přístup k přírodní výchově
• Lesní školka – přírodní a zážitková výchova pro nejmenší
• Tvoření slovem – nuance používání slov v pedagogickém procesu
• Rozvoj klíčových kompetencí – využití zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí
• Různé přístupy k zážitkové pedagogice u nás a ve světě – srovnání a uvědomění rozdílů v různých přístupech a jejich využití
• Specifika práce s dospělými (kurzy pro firmy) – čím jsou kurzy pro dospělé jiné
• Zážitková pedagogika a lidé s postižením – co může zážitková pedagogika příroda nabídnout lidem s postižením
• Mezinárodní kurzy – specifika mezinárodních kurzů a mezinárodních skupin
• Kurt Hahn a Outward Bound – zakladatel organizace Outward Bound, průkopník zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy, zakladatel několika dalších celosvětových organizací. 

Mgr. Petr Kubala – programový manažer Společnosti Renata, instruktor ekocentra 

studoval management životního stylu, zážitkovou pedagogiku a přírodní výchovu, komunikaci (UP Olomouc, Linköping University). Různé projekty vedl v Prázdninové škole Lipnice, Hnutí GO!, Outward Bound – Česká cesta, a dále ve Švédsku, USA, Jižní Africe, Francii, Rumunsku, Polsku a Německu. Účastní se konferencí a publikuje v časopisech s tématikou zážitkové pedagogiky. Má zkušenosti s programy pro dospělé, pedagogy, neziskové organizace, střední a základní školy, rizikovou mládež a další. 

Cena za 4 plné dny programu: 3000 Kč + 2000 Kč za ubytování a stravu (celkem 5 000 Kč). Cena zahrnuje lektorné, výukové materiály, materiál na hry a aktivity, skripta, certifikát. 

Další služby (výstavy, metodické materiály, apod.):

Stálá solární výstava, malá větrná elektrárna a ukázky ekologického bydlení.
Zaměřujeme se na chovatelství a ekozemědělství – připravujeme manuál. 

Mimoškolní výchova (oddíly, kroužky, víkendy, tábory apod.):

Ekocentrum Renata si klade za cíl rozvíjet lidský potenciál dětí, mládeže i dospělých. V ekocentru můžete shlédnout permakulturní zahradu, stálou ekologická výstava a můžete si zde prohlédnout zařízení sloužící úspoře energie a využívající alternativní zdroje energie (silikonová těsnění, solární kolektory, fotovoltaická a větrná elektrárna, dřevozplyňující kotel, tepelné čerpadlo, atd.).
Pečeme domácí chléb a buchty, provozujeme keramickou dílnu, pořádáme výstavy pro veřejnost a akce pro místní děti a mládež, atd.
Stručně řečeno, veškerou svojí činností přispíváme k obnově vztahu lidí k přírodě a k rozvoji smysluplného a udržitelného života. V roce 2007 byla dokončena část přízemí ekocentra a tím jsme se stali jedním z hlavních míst ekovýchovy v Pardubickém kraji, třetí největší po ekocentru Paleta v Pardubicích a Oucmanicích. 

Program Na zelenou – bezpečné cesty do školy

V rámci tohoto grantového programu může být podpořen projekt, který je navržen v souladu s metodikou a jehož konzultantem je i Lubomír Huvar, lektor Ekocentra Renata. Podrobnější informace o programu Na zelenou naleznete na www.nadacepartnerstvi.cz

Konzultant asistuje při uskutečňování školního projektu takto: 

* zúčastňuje se schůzek pracovní skupiny
* facilituje úvodní setkání pro účastníky projektu
* pomáhá při komunikaci mezi školou a úřady
* sleduje průběh projektu, včetně kontroly zpráv o projektu
* propaguje projekt ve svém obvodu 

Osvěta veřejnosti

Ekoporadna v centru

Máte-li dotaz, který se týká ekologické tématiky, lze se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu, nebo můžete navštívit přímo naši poradnu v Ekocentru Renata v Bělé u Jevíčka 125, a to ve středu od 9 do 18 hod (v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě). 

e-mail: spol.renata@seznam.cz, telefon: 737550156 

Ekoporadna poskytuje služby především pro území okresu Svitavy, tématicky zaměřené na: 

 1. odpady a kompost
 2. spotřebitelská témata
 3. aktuální ekologická témata
 4. ekologické materiály a bydlení
 5. agroenvironmentální poradenství