Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Ekostezky

Společnost Renata v okolí ekocentra vybudovala a provozuje dvě naučné stezky – Bělásek a Hanýsek, které maji velmi pozitivní ohlas u dětí a dospělých a jsou hojně navštěvované jak školními třídami tak (cyklo)turisty. Proto nyní připravujeme třetí stezku pod názvem Rákosníček, která propojí ekocentrum a Velké Opatovice a tím i zároveň obě předchozí stezky. Vznikne tak unikátní, v České republice nevídaný, naučný okruh složený ze tří ekostezek. Předpokládáme, že po dokončení tohoto originálního okruhu se k nám budou sjíždět školy a turisté z celé země – výhodou ekocentra je, že se nachází na pomyslné hranici Čech a Moravy.

Naučná stezka Bělásek

Projekt naučné stezky Bělásek spojující Základní školu Jevíčko a Ekocentrum Renata byl navržen v roce 2007 během pobytu žáků v ekocentru. Na Den Země, 22. dubna 2008, byl ve školní zahradě slavnostně zasazen strom naučné stezky – okrasný mirabelan červený. Od toho dne začaly intenzivní přípravné práce na stezce – plánování v terénu, shromažďování informací, výběr fotografií, besedy s pamětníky a odborníky. Žáci základní školy se věnovali jednotlivým zastavením stezky (dálnice, léčebný ústav, kostelíček, atd.) a studenti gymnázia přispěli informacemi o Slunci a planetách Sluneční soustavy.

Pracovníci Renaty a učitelé základní školy se rozhodli přenechat ztvárnění loga (piktogramu) naučné stezky také svým žákům a požádali je formou soutěže o nápady. Soutěž byla vypsaná koncem roku 2008 a v únoru 2009 proběhlo vyhodnocení za přítomnosti zástupců ekocentra, základní školy, gymnázia a zastupitelů Jevíčka. Mezi třemi vybranými logy nakonec rozhodl grafik stezky. Díky nadšenému zapojení žáků do přípravných prací vznikla jedinečná naučná stezka, která přibližuje krásy a historii krajiny kolem Jevíčka všem návštěvníkům toho malebného regionu.

Projekt se uskutečnil zejména díky finanční podpoře města Jevíčka a podpoře z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanizmu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Napsali o stezce: Jevíčský zpravodaj – březen 2009

Ekocentrum Renata také spolupracuje se ZŠ a Gymnáziem Jevíčko na vybudování naučné stezky Bělásek, které spojí školní zahradu s ekocentrem. Děti se tedy nejen projdou krásnou krajinou, ale během procházky se dozví spoustu zajímavých informací o našem regionu – např. o zvířatech v Malé Hané, sanatoriu a její zahradě, německé „Hitlerově“ dálnici, těžbě lupku v Bělé, o Mařínském hradisku, atd. Ekocentrum a učitelé ZŠ se rozhodli přenechat ztvárnění loga (piktogramu) naučné stezky dětem ZŠ a požádali je formou soutěže o nápady. Soutěž byla vypsaná od prosince do konce ledna. V únoru proběhlo vyhodnocení soutěže za přítomnosti zástupců ekocentra, školy, gymnázia a zastupitelů Jevíčka. Mezi třemi vybranými nakonec rozhodl grafik stezky Mgr. Žáček z Moravské Třebové a vítězem soutěže se stala Eliška Veselková. Na tuto stezku, která bude otevřena v dubnu, přispělo také město Jevíčko poskytlo dotaci 40 000 Kč na výrobu dřevěných stojanů.

Společnost Renata v rámci projektu „Ochrana přírody a EVVO v občanské komunitě“ řeší i další ekologické problémy. V Bělé připravilo studii na vytvoření obecního poldru, která bude prezentována v březnu a pro občany Jevíčka připravila na květen přednášku o připravované komunikaci R 43. Ohledně dálnice se také uskutečnilo setkání historika Jevíčka pana Plcha se žáky ZŠ a Společnost Renata připravuje na květen výstavu fotografií dálnice z ptačí perspektivy (foceno z rogala). Celý projekt (stezka, dálnice, poldr) se uskutečňuje díky podpoře z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanizmu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Naučná stezka Hanýsek

Noviny Boskovicka – prosinec 2006

Společnost Renata otevřela naučnou stezku Hanýsek

V pátek 10. listopadu 2006 Společnost Renata slavnostně otevřela naučnou stezku Hanýsek ve Velkých Opatovicích. Na dvě desítky přítomných si vyslechly krátký projev o okolnostech budování stezky a její budoucnosti. Hodně štěstí stezce popřál i starosta Jiří Bělehrádek a Zdeňka Budínová z památníku města Velké Opatovice. Slavnostní otevření, které se odehrálo u prvního panelu na kopci Na Šraňkách jsme uzavřeli přestřihnutím zelené stužky. Ačkoliv jsme nezmokli, rádi jsme se přesunuli do městského kulturního střediska, kde nám horký čaj, káva a malé občerstvení přišly vhod.

Nejčastěji kladeným dotazem ohledně stezky je: Proč Hanýsek? Hanýsek je náš maskot. Je to zvídavý lišák, pojmenovaný podle mikroregionu Malé Hané, a je průvodcem po jednotlivých zastaveních. Pro děti a hravé dospělé má na každém panelu připravený dotaz vztahující se buď k obsahu panelu nebo k místnímu kraji. Na letáčcích, které jsou k dispozici ve všech regionálních infocentrech, najdete na zadní straně křížovku, se kterou lze jednotlivá zastavení absolvovat a zaznamenávat si odpovědi.

Trasu stezky jsme začali vytyčovat loni na podzim. Volili jsme mezi alternativou „opatovickou“ a „jevíčskou“. Nakonec jsme zvolili delší trasu v okolí Velkých Opatovic, neboť tato lépe odpovídá požadavkům grantu, z něhož byla financována. Původně měla být celá stezka dokončena koncem léta. Avšak projekt byl náročnější, než jsme předpokládali a dokončovací práce se protáhly až do půlky října. Především značení bezmála 15 kilometrů nám trvalo několik týdnů. Dík za obětavou pomoc při značení patří Zdenku Kaderkovi a klubu českých turistů ve Velkých Opatovicích, kteří nám poskytli i zázemí ve své klubovně.

Podtrženo sečteno, stezka funguje a my doufáme, že dlouho fungovat bude. Pro občany z blízkého i neblízkého okolí je jako pomyslná třešnička na dortu připravena průvodcovská služba. V celkem pěti termínech budou mít zájemci možnost vydat se po trase naučné stezky s průvodcem, a dozvědět se tak i informace, které se již na panely nevešly. První, předvánoční, vycházka se uskuteční v neděli 10. 12. 2006. Zájemci se sejdou v 10:30 ve Velkých Opatovicích u rozcestníku u autobusového nádraží.

Stezka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci programu EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) v Jihomoravském kraji. Společnost Renata, která je provozovatelem naučné stezky HANÝSEK a ekoporadny Renata v Boskovicích, sdružuje lidi se zájmem o přírodu a její ochranu a provozuje také nedaleké ekocentrum Renata na PadmaFarmě v Bělé u Jevíčka.

Pro noviny článek připravila Společnost Renata