Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Síť ekoporaden v PK

Specializované ekoporadny


SFZP
Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

1. Projekt Síť specializovaných ekoporaden v PK

Širším cílem projektu je udržitelný rozvoj míst, obcí a regionů v Pardubickém kraji. Podmínkou dosažení takového způsobu rozvoje a hlavním bezprostředním cílem projektu je posílení sítě služeb EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) vedoucí k zodpovědnému jednání podle principů udržitelného rozvoje prostřednictvím zvyšování ekologického povědomí obyvatel.
Dílčí cíle:
Návaznost na projekt KAPKA 21 – pokračovat v budování sítě ekologických poraden a středisek EVVO v Pardubickém kraji, jejíž základy byly položeny v rámci projektu KAPKA 21 v letech 2006–2007. Oživení vzájemných kontaktů, prohloubení spolupráce, která byla po ukončení projektu částečně utlumena.
Vytvoření stabilní sítě služeb EP (ekologického poradenství) a EVVO – vytvořit kvalitní síť ekologických poraden a středisek ekologické výchovy poskytujících veřejnosti základní typy informačních, poradenských, osvětových a vzdělávacích služeb EVVO a dostupných v každém regionu kraje (alespoň jedna v každém okrese).
Využití specializace jednotlivých středisek – rozšířit nabídku a kvalitu poradenských služeb na základě využití specializace jednotlivých středisek a jejich vzájemné spolupráce a podpory při poskytování poradenství a EVVO.
Dostupné informace, vzdělávání a možnost účasti pro každého – umožnit snadný přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, vytvořit prostor pro aktivní zapojování veřejnosti, pestrá nabídka aktivit zaměřených na životní prostředí.
Vzorová role veřejné správy – zajistit přístup k informacím o životním prostředí a principech udržitelného rozvoje pro pracovníky veřejné správy, seznámit je s principy ekologicky šetrného provozu úřadů veřejné správy i dalších veřejných institucí.

2. Podrobný popis aktivit

Klíčovými aktivitami projektu členěnými podle typu činnosti a cílových skupin jsou:

  1. Specializace jednotlivých informačních, poradenských a vzdělávacích center v síti Pk
  2. Zvyšování kvalifikace pracovníků sítě informačních, poradenských a vzdělávacích center
  3. ekologické poradenství – všeobecné + specializované (viz specializace ekocenter)
  4. osvětové akce pro širokou veřejnost
  5. vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky ve školní i mimoškolní oblasti
  6. vzdělávací programy pro pracovníky veřejné správy, zemědělce a podnikatele především na venkově
  7. vzdělávací programy pro ostatní skupiny (církve, spolky, rodiny, mládež aj.
  8. ekologicky šetrný provoz veřejných institucí

Specializace jednotlivých informačních, poradenských a vzdělávacích center v síti PK Tématická specializace stávajících funkčních center, doplnění vybavení informačních, poradenských a vzdělávacích center a vznik pracovních a dobrovolnických míst, koordinace a podpora rozvoje sítě EVVO v kraji, hodnocení a řízení kvality sítě center.

Specializace: Ekocentrum PALETA, Pardubice – administrace, metody EVVO, odpadové hospodářství
Ekocentrum PALETA, Chrudim – zelené spotřebitelství, zelené úřadování, komunitní kompostování
Ekocentrum PALETA, Oucmanice – environmentálně šetrné technologie, ekologické stavitelství
Ekocentrum Renata, Bělá u Jevíčka – ekologické zemědělství, biopotraviny, přírodní zahrady
Ekocentrum Skřítek, Polička – ekologie a ochrana přírody, zdravý životní styl a trvale udržitelný rozvoj
Ekocentrum Červenka, Česká Třebová – ochrana stromů a zeleně

Ekoporadny budou provozovány denně během celého pracovního týdne od 8 do 15 hodin, především telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetových poraden v rámci webových stránek jednotlivých středisek a krajského webu www.ekovychova.cz. Po dohodě bude možná osobní konzultace v příslušném ekocentru. Při poskytování poradenských služeb budou pracovníci center spolupracovat s odbornými organizacemi (STEP, CHKO, ČSOP, Lipka a další). Ředitelkou ekoporadny v Ekocentru Renata se stala již v roce 2006 Lenka Horňáková, která poradnu úspěšně a denně odpovídá na dotazy občanů.

Projekt je podpořen SFŽP a MŽP.